Imprint

De volgende informatie is van toepassing conform het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Artikel 15d. en Art. 3(1) en (2) Richtlijn 2000/31/EC, en ook op alle sociale media en andere webpresentaties.
Exploitant en contact 
Disclaimer
Inhoud van de online aanbieding
The Expat Coach behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen The Expat Coach met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van enige verstrekte informatie, inclusief enige vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen worden afgewezen, tenzij opzet of grove nalatigheid kan worden aangetoond.
Auteursrecht en etiketteringsrechten
Het volgende is van toepassing op het ontwerp van de website, tekst, alle afbeeldingen en foto’s, elke selectie of lay-out daarvan: Copyright © 2023 The Expat Coach. Het kopiëren of reproduceren van het geheel of een deel van deze website is niet toegestaan. Elk ander gebruik van de materialen of informatie beschikbaar op deze website – met inbegrip van reproductie, herdistributie, wijziging en publicatie – is verboden tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen met The Expat Coach.
Bezwaar tegen marketinge-mails
Als onderdeel van onze wettelijke verplichtingen zijn we verplicht om onze contactgegevens te publiceren. Wij maken hierbij bezwaar tegen het toesturen van reclamemateriaal van welke aard dan ook dat niet uitdrukkelijk door ons is geautoriseerd. Bovendien behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame.
Scroll naar boven