Privacybeleid

Welkom bij The Expat Coach en www.theexpatcoach.org. Dit Privacybeleid beschrijft onze (dat ben ik, Mohamed Ittidar en de derde partijen die betrokken zijn bij de exploitatie van mijn website “wij”, “ons”, of “onze”) praktijken voor het verzamelen, gebruiken, beschermen en openbaar maken van de Persoonsgegevens die we van je verzamelen wanneer je mijn website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten.
De basis
Welke wet is van toepassing?
Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan zowel de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (“UAVG”) als de General Data Protection Regulation (“GDPR”) van de EU, en uiteraard verwerken we uw persoonlijke gegevens dienovereenkomstig.
Wat zijn persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens zijn alle informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden die betrekking hebben op een persoon. Het kan gaan om naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres of telefoonnummer, maar ook om online identificatoren zoals IP-adressen of apparaat-ID’s.
Wat zijn gegevens van bijzondere categorieën?
Gegevens van speciale categorieën zijn Persoonsgegevens die meer bescherming nodig hebben omdat ze gevoelig zijn. Hieronder vallen Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens en biometrische gegevens blijken. Evenals gegevens over gezondheid, iemands seksleven en iemands seksuele geaardheid. Om Gegevens van Bijzondere Categorie rechtmatig te kunnen verwerken, is toestemming voor de verwerking noodzakelijk.
Wat is verwerking?
“Verwerking” is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, al dan niet automatisch. De term is breed en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.
Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking?
De verantwoordelijke in de zin van de UAVG en de GDPR is The Expat Coach, Mohamed Ittidar, Het Hoogt 251, 1025GX Amsterdam, Nederland met KVK Nr.: 65475402 (“The Expat Coach”, “wij”, “ons”, of “onze”). Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via info@theexpatcoach.nl.
Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking?
Volgens de UAVG en de GDPR moeten we ten minste een van de volgende rechtsgrondslagen hebben om uw persoonsgegevens te verwerken:
 • Zorgen voor IT-beveiliging en IT-operaties,
 • Maatregelen op het gebied van corporate governance en verdere ontwikkeling van onze diensten,
 • verdediging tegen claims van derden en
 • Handhaving van onze eigen vorderingen).
Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?
In het kader van onze zakelijke relatie bent u alleen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een zakelijke relatie of die wij wettelijk verplicht zijn om te verzamelen. Zonder deze gegevens moeten we meestal weigeren om een contract te sluiten of kunnen we een bestaand contract niet langer nakomen en moeten we het eventueel beëindigen.
Gegevens die we automatisch verzamelen
Loggegevens
Telkens wanneer u mijn website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch de volgende gegevens van het bezoekende apparaat en slaat deze op in een zogenaamd logbestand: (i) naam van het geraadpleegde bestand, (ii) datum en tijd van het bezoek, (iii) hoeveelheid overgedragen gegevens, (iv) melding van succesvol ophalen, type browser en gebruikte versie, (v) IP-adres (identificatie van het apparaat van de gebruiker), (vi) besturingssysteem van het bezoekende apparaat, (vii) internetprovider van het bezoekende apparaat, (viii) website vanwaar u mijn website bezoekt en (ix) welke pagina’s van mijn website u bezoekt. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.
Hosting
De hostingdienst die door ons wordt gebruikt voor de exploitatie van mijn website is Antagonist B.V. Daarbij verwerkt Antagonist inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van geïnteresseerden en bezoekers van mijn website en diensten, op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënte en veilige levering van de website en diensten in samenhang met de levering van contractuele diensten en de totstandkoming van het contract voor mijn diensten.
Systeem voor inhoudsbeheer
We gebruiken het Content Management System (CMS) van WordPress van Automattic Inc om de gemaakte en bewerkte inhoud en teksten op mijn website te publiceren en te onderhouden. Dit betekent dat alle inhoud en teksten die op mijn website worden geplaatst, worden overgebracht naar WordPress. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.
Content Delivery Network
We gebruiken ook het Content Delivery Network (CDN) om onze online content te distribueren. Ons CDN is een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die worden beheerd door onze technische serviceproviders en die via internet met elkaar zijn verbonden. Wanneer je mijn website bezoekt, stuurt de browser van je apparaat informatie naar deze serviceproviders, die wordt verzameld in overeenkomstige serverlogbestanden. De serverlogbestanden worden meestal geanonimiseerd en vervolgens zonder persoonlijke referentie verzonden. De serverlogbestanden bevatten in het bijzonder i) informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem, ii) de eerder bezochte pagina’s (zogenaamde referral URL), iii) het IP-adres van het gebruikte apparaat, iv) de naam van de internetprovider, en v) de datum en het tijdstip van alle paginaweergaves, inclusief de hoeveelheid overgedragen gegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang.
Cookies
We gebruiken zogenaamde cookies op mijn website. Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar uw webbrowser worden verzonden en daar worden opgeslagen om later weer te worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn. Zoals bepaald in de Telecommunicatiewet (“TA”) en de Privacy and Electronic Communications Directive (“PECD”) van de EU, hebben we toestemming nodig voor het gebruik van niet-essentiële cookies. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, verwijzen we naar ons Cookiebeleid. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang en uw toestemming.
Koppelingen naar andere websites
Houd er rekening mee dat als je vanaf mijn website een link gebruikt naar een website van een derde partij, die derde partij ook nieuwe cookies kan plaatsen die niet onder dit beleid vallen. In dergelijke gevallen raden wij u aan het cookiebeleid op de website van de derde partij zelf te lezen.
Google lettertypen
Wij integreren de lettertypen van de aanbieder Google LLC, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op mijn legitieme belang bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme weergave en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitieme belang.
Font Ontzagwekkend
We integreren Font Awesome van Fonticons Inc, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen weer te geven in de browser van de gebruiker. De integratie is gebaseerd op ons legitieme belang.
Gegevens die we rechtstreeks verzamelen
Neem contact op met
De verwerking van persoonsgegevens hangt af van de aard van uw contact. Naast uw naam en e-mailadres, IP-adres of telefoonnummer verzamelen we meestal de context van uw bericht, dat ook bepaalde persoonsgegevens kan bevatten. De persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt, worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en de rechtsgrondslag is uw toestemming.
Sociale media
Ik ben aanwezig op sociale media (momenteel Instagram, Facebook en LinkedIn) en als je contact met mij opneemt of verbinding met mij maakt via sociale mediaplatforms, zijn wij en het betreffende sociale mediaplatform gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens en sluiten we een zogenaamde gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming of, in sommige gevallen, het initiëren van een contract.
Online afspraken maken
Wij maken gebruik van de service van Calendly, Inc. voor het vereenvoudigd boeken van afspraken. Door gebruik te maken van deze service worden de door u ingevoerde gegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en IP-adres, doorgegeven aan Calendly. De verwerking van de via Calendly ingevoerde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van vereenvoudigde afspraakregeling en het initiëren van een contract. De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is.
Wanneer je mijn diensten gebruikt
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het verlenen van mijn diensten en voor het initiëren en uitvoeren van de contractuele relatie die tussen u en mij bestaat. Dit omvat onder andere coachingsdiensten en ondersteuning en als zodanig verwerken we je naam, contactgegevens en alle informatie die nodig is in het kader van de uitvoering van de diensten, waaronder gezondheidsgegevens in overeenstemming met de UAVG en GDPR, uitsluitend ten behoeve van de verwerking en afhandeling van de contractuele relatie.
Sommige Persoonsgegevens die je verstrekt, kunnen als “speciaal” of “gevoelig” worden beschouwd. Hieronder vallen Persoonsgegevens over bijvoorbeeld je gezondheid en fitheid. Door ervoor te kiezen deze gegevens te verstrekken, geef je ons toestemming om deze gegevens te verwerken.
Je hebt keuzes over de Persoonsgegevens die je verstrekt en hoe je deze deelt. Je hoeft geen Persoonsgegevens of Bijzondere Categoriegegevens te verstrekken; informatie over jou helpt je echter om meer uit onze Services te halen. Het is jouw keuze om Persoonsgegevens of Special Category Data op te nemen en om die informatie aan ons beschikbaar te stellen. Deel geen informatie waarvan je niet wilt dat deze beschikbaar is.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw Gegevens van Bijzondere Categorie is de totstandkoming en uitvoering van het gebruikerscontract voor het gebruik van de dienst, evenals uw toestemming. U kunt uw toestemming intrekken en ons verzoeken te stoppen met het gebruiken en/of openbaar maken van uw persoonlijke gegevens en gegevens uit bijzondere categorieën door uw verzoek bij ons in te dienen.
Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer.
We verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de organisatie van ons bedrijf en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals archivering. In deze context verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken bij het leveren van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn onze wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang.
Marketing
Als u ons afzonderlijk toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken voor marketing- en promotiedoeleinden, zijn wij gerechtigd om voor deze doeleinden contact met u op te nemen via de communicatiekanalen waarvoor u toestemming hebt gegeven.
U kunt ons op verschillende manieren toestemming geven, bijvoorbeeld door een vakje op een formulier aan te vinken waarin u toestemming vraagt om u marketinginformatie te sturen, of soms wordt uw toestemming impliciet afgeleid uit uw interacties of contractuele relatie met ons. In gevallen waarin uw toestemming impliciet is, is deze gebaseerd op de veronderstelling dat u redelijkerwijs kunt verwachten een marketingbericht te ontvangen op basis van uw interacties of contractuele relatie met ons.
Direct Marketing vindt over het algemeen plaats in de vorm van e-mail via mijn nieuwsbrief en kan ook andere minder traditionele of opkomende kanalen omvatten. Deze vormen van contact worden door mij of namens mij beheerd. Elke vorm van direct geadresseerde marketing die door mij of namens mij wordt verzonden of uitgevoerd, bevat een middel waarmee je je kunt afmelden of opt-out.
Economische analyses en marktonderzoek
Om zakelijke redenen analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, surfgedrag etc., waarbij de groep betrokken personen contractuele partners, geïnteresseerde partijen en gebruikers van onze diensten kan omvatten.
De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties en marktonderzoek. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet extern bekendgemaakt en verwerkt met behulp van anonieme analyses met samengevatte en/of geanonimiseerde waarden. Bovendien houden we rekening met de privacy van gebruikers en verwerken we de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).
Algemene principes
Wie ontvangt mijn informatie?
Binnen The Expat Coach hebben enkel diegenen toegang tot je gegevens die ze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.
Verwerkers die door ons worden gebruikt, kunnen ook gegevens ontvangen voor deze doeleinden. Dit zijn bedrijven op het gebied van IT-diensten, telecommunicatie en verkoop en marketing. Als we verwerkers gebruiken om onze diensten te verlenen, nemen we passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en overeenkomstige technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.
Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden in het kader van de wettelijke bepalingen. Wij geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor contractuele doeleinden of vanwege legitieme belangen in de economische en effectieve werking van ons bedrijf, of als u toestemming hebt gegeven voor de overdracht van gegevens.
Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?
Voor zover nodig verwerken en bewaren we uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, die bijvoorbeeld het initiëren en uitvoeren van een contract omvat.
Daarnaast zijn we onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, die onder andere voortvloeien uit de wettelijke minimum bewaartermijnen en andere bewaartermijnen die in deze zin zijn voorgeschreven, bijvoorbeeld bewaartermijnen onder belasting- of handelswetgeving. Afhankelijk van het document en de wettelijke regeling zijn de daarin gespecificeerde perioden voor opslag en documentatie maximaal 8 jaar.
Hoe beveiligen we uw gegevens?
Mijn website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen en de verzending van inhoud of contactaanvragen die u naar ons verzendt te beschermen. Daarnaast hebben we tal van beveiligingsmaatregelen genomen (“technische en organisatorische maatregelen”), zoals versleuteling of alleen toegang wanneer dat nodig is, om de meest volledige bescherming van persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt te garanderen.
Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd kwetsbaarheden in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. En databases of records met persoonlijke gegevens kunnen onopzettelijk of door onwettige inbraak worden geschonden. Als we op de hoogte zijn van een datalek, zullen we alle betrokken personen van wie de persoonlijke gegevens mogelijk zijn gecompromitteerd zo snel mogelijk na ontdekking van de inbreuk op de hoogte stellen.
Worden gegevens doorgegeven aan een derde land?
Wij verwerken gegevens in het kader van de exploitatie van mijn website. Normaal gesproken geven we geen persoonlijke gegevens door aan landen buiten Nederland en de EER. Als we dat wel doen, zorgen we ervoor dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door verwerkingscontracten die standaard contractuele clausules bevatten om een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen.
Minderjarigen
Wij vragen geen persoonlijke gegevens van minderjarigen en kinderen en verzamelen dergelijke gegevens niet bewust en delen deze niet met derden.
Geautomatiseerde besluitvorming
Geautomatiseerde besluitvorming is het proces van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. Geautomatiseerde besluitvorming komt niet voor.
NIET VERKOPEN
Wij verkopen uw Persoonlijke Gegevens niet.
Uw rechten en privileges
Rechten om uw gegevens te beschermen
Onder de UAVG en de GDPR kunt u de volgende rechten uitoefenen:
 • Recht op informatie
 • Recht op correctie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar
 • Recht om toestemming in te trekken
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.
Als u vragen hebt over het soort persoonlijke gegevens dat wij over u bewaren, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.
Uw gegevens bijwerken
Als u van mening bent dat de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn of dat wij niet langer gerechtigd zijn deze te gebruiken en u wilt verzoeken om rectificatie of verwijdering van deze gegevens of bezwaar maken tegen de verwerking ervan, neem dan contact met ons op.
Intrekking van uw toestemming
U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.
Verzoek om informatie
Als u een verzoek om informatie over uw gegevens wilt indienen, kunt u ons dat schriftelijk laten weten. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op verzoeken om informatie en correctie. Als we niet in staat zijn om binnen dertig (30) dagen op uw verzoek te reageren, zullen we u vertellen waarom en wanneer we wel op uw verzoek kunnen reageren. Als we niet in staat zijn om je de Persoonsgegevens te verstrekken waarom je hebt verzocht of om een correctie aan te brengen, zullen we je vertellen waarom.
Klacht bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit in Nederland is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (“DPA”) Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV DEN HAAG, Nederland, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en. We stellen het echter op prijs dat we de gelegenheid krijgen om uw zorgen te bespreken voordat u contact opneemt met de DPA.
Geldigheid en vragen

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 29 augustus 2023 en is de huidige en geldige versie. Ik wil er echter op wijzen dat van tijd tot tijd een herziening van dit beleid nodig kan zijn vanwege actuele of wettelijke wijzigingen. Als u vragen hebt of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@theexpatcoach.nl.

Scroll naar boven